De Eetkamer heeft een onafhankelijk bestuur van 3 leden, die geen vergoeding/bezoldiging krijgen voor hun diensten:

  • Cristian van Aken, voorzitter
  • Dennis Maliepaard, penningmeester
  • Menno Domburg, secretaris