De Eetkamer heeft een onafhankelijk bestuur van 3 leden, die geen vergoeding/bezoldiging krijgen voor hun diensten:

  • Dennis Maliepaard, voorzitter
  • Menno Domburg, penningmeester
  • Mar Romijn, secretaris