Stichting De Eetkamer werkt alleen met vrijwilligers en de maaltijden worden gesponsord. Hierdoor kan de Eetkamer met een zeer beperkt budget rond komen.

De stichting maakt wat onkosten voor aanschaf materiaal (zoals koelopslag) en vult soms ontbrekende ingrediënten aan (zoals jus). De stichting is hiervoor afhankelijk van giften. Giften kunt u overmaken naar:

Stichting De Eetkamer te Sommelsdijk
NL57RABO 0320 901122

De stichting is een erkende ANBI-instelling, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

  • RISN: 857705994
  • KvK: 69049769